Biuro rachunkowe / Doradztwo podatkowe

Mi pružimo usluge reprezentacije klijenta pred poreskim organima, poreske inspekcije, ZUS i PIP

Nažalost, poslovne aktivnosti mogu biti predmet kontrole od strane poreskih organa, ZUS ili PIP. Takav slučaj stvara potrebu za iskusnim partnerom pored sebe, koji će od samog početka štititi Vašu kompaniju i Vaš posao tokom postupka. Naša dugogodišnja praksa pokazuje da kontinuirana saradnja sa našom kancelarijom smanjuje rizik kontrole zbog temeljno pripremljene dokumentacije koja ne izaziva nikakve sumnje, dakle, neće doći do pokretanja procesa kontrole.