Biuro rachunkowe / Doradztwo podatkowe

Reprezentacja podczas kontroli

Niestety działalność każdego z Państwa może być przedmiotem kontroli – czy to organów podatkowych, ZUS lub PIP. W takim momencie warto mieć obok siebie partnera, który swoim wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie będzie mógł już od samego początku podjąć się ochrony Państwa interesów w toku prowadzonego postępowania. Nasza długoletnia praktyka wskazuje także, że stała współpraca z nami zmniejsza ryzyko kontroli, gdyż dokumentacja przygotowana w naszym biurze nie stwarza dodatkowych powodów do wątpliwości – i co za tym idzie do wszczęcia kontroli.